Condicions d'ús i política de privacitat

CONDICIONS D'ÚS

1 ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

1.1 Aquestes condicions d'ús regulen la relació de Holdsport.dk i els seus usuaris.

1.2 Per utilitzar Equipsport.cat vostè ha d’acceptar aquestes condicions d’ús ja que si no ho fa no podrà utilitzar el programa Equipsport.cat.

1.3 Si vostè és menor de 14 anys, vostè ha de tenir l'aprovació del seu pare o mare quan accepti aquestes condicions d’ús. Holdsport.dk entendrà que sempre que un usuari menor de 14 anys accepti les condicions d’ús ho estarà fent sota la supervisió del pare, mare o tutor.

1.4 Les condicions d’ús i la política de privacitat les podrà consultar sempre que ho necessiti a la part inferior de la web: equipsport.cat

2 SOBRE EQUISPORT.CAT:

2.1 Equipsport.cat és una eina online i gratuïta per a la gestió i coordinació d’equips i/o clubs esportius, d’esports que es practiquin en equip.

2.2 Equipsport.cat és propietat de:

Holdsport.dk ApS
Dalgas Avenue 1, 1
DK - 8000 Aarhus C
CVR . : 33765509
Correu electrònic : info@holdsport.dk
Telèfon : 22661388

3 COMPTE D’USUARI

3.1 Per tal d'utilitzar Equipsport.cat , ha de crear un compte d'usuari .

3.2 És la seva responsabilitat assegurar-se que la informació en el seu compte d'usuari sigui correcta i estigui actualitzada . Holdsport.dk no és responsable de la informació incorrecta que figuri en el seu compte d'usuari.

3.3 A efectes d'establir el seu compte d'usuari, esculli una contrasenya difícil d’endevinar i fàcil de recordar. La seva contrasenya és personal i, per tant, l’ha de tractat amb la màxima confidencialitat.

3.4 Si experimenta un ús fraudulent de la seva contrasenya o compte, s'ha de posar immediatament en contacte amb Holdsport.dk a l'adreça i/o al correu electrònic anteriorment presentats i canviar la seva contrasenya des del seu compte per tal de protegir les seva intimitat.

4 DESACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ

4.1 Si no desitja que el seu compte d'usuari amb Equipsport.cat segueixi actiu, vostè té l'opció de desactivar-lo. La desactivació significarà que el seu compte ja no estarà disponible públicament pels membres del seu equip i/o club però cal que sàpiga que es guardarà al sistema d’Equipsport.cat i podrà ser restaurat si vostè es penedeix de la seva desactivació. Holdsport.dk emmagatzemarà la informació del seu compte durant 2 mesos un cop s’hagi produït la desactivació del compte. Un cop transcorregut aquest període ja no hi haurà possibilitat de reactivació del seu compte d'usuari. Seguidament, procedirem a l'eliminació definitiva del seu compte d'usuari, sempre que no hi hagi obstacles per a aquesta eliminació (consulteu l'apartat 4.2).

4.2 Ha de tenir en compte que si l'administrador del club o l’entrenador de l’equip al qual vostè pertany han decidit que no pot haver-hi una eliminació del compte d'usuari dels seus associats a Equipsport.cat si abans, per exemple, no s’han abonat els endarreriments dels pagaments de les quotes o de qualsevol altre deute econòmic que vostè pugui tenir amb el club al qual pertany, caldrà que primer vostè enviï una sol·licitud de desactivació del seu compte als administradors del seu club (membres de la junta) o a l’entrenador de l’equip al qual vostè pertany. Així seran els responsables del club o del seu equip que avaluaran si el seu compte d’usuari es pot desactivar malgrat vostè incompleixi alguna de les normes del seu club i/o equip com per exemple, no tenir deutes amb el club al moment de demanar la desactivació del compte. Holdsport.dk no es fa responsable de les condicions que els clubs o equips apliquin als seus socis o membres.

4.3 Si el compte d'usuari a Equipsport.cat ha estat inactiu durant un període de 12 mesos , Holdsport.dk tindrà el dret d’eliminar el seu compte.

5 PROPIETAT INTELECTUAL

5.1 Holdsport.dk és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual continguts al programa presentat a la web: Equipsport.cat, incloent, sense cap efecte limitatiu, les imatges, dissenys gràfics, fotografies, arxius, arxius sonors i, en general, tot el contingut que sigui accessible des de la web. Queda estrictament prohibida la cessió, la distribució, la transmissió, l’emmagatzematge, o comunicació total o parcial del contingut de les pàgines de la web, menys en el que es disposi d’autorització expressa o escrita de Holdsport.dk.

Holdsport.dk té tots els drets reservats sobre el seu producte Equipsport.cat.

6 DRETS DE L’USUARI

6.1 Amb l’acceptació de les condicions d´ús i la política de privacitat vostè obtindrà el dret, no exclusiu i revocable, a utilitzar l’eina Equipsport.cat amb l’accés a la web a la següent adreça: www.equipsport.cat o descarregant l’App a Google Play o Apple Store. El dret d'ús està condicionat al fet que ha d’acceptar les condicions vigents d’ús en cada moment, incloent les condicions d’ús i la política de privacitat Holdsport.dk. Si no accepta les condicions d’ús o la política de privacitat vostè ha de finalitzar immediatament el seu ús de l’eina Equipsport.cat.

6.2 En la mesura que vostè introdueix dades a Equisport.cat, vostè autoritza a Holdsport.dk a gestionar aquestes dades per tal d’oferir els serveis de l’eina Equipsport.cat en les millor condicions. Vostè garanteix que té els drets necessaris per introduir aquesta informació i permetre a Holdsport.dk la seva gestió.

7 COMUNICACIONS PER CORREU ELECTRÒNIC

7.1 Amb l’acceptació d’aquestes condicions d´ús vostè concedeix a Holdsport.dk la possibilitat de poder enviar correus electrònics a l'adreça de correu electrònic que vostè ha vinculat al seu compte d'usuari en Equipsport.cat.

7.2 Vostè dona el seu consentiment a Holdsport.dk per tal que alguns d’aquests correus electrònics continguin elements publicitaris.

8 PAGAMENTS

8.1 Si vostè es dona d’alta en el servei de gestió econòmica que l’eina Equipsport.cat incorpora per a rebre o efectuar pagaments, caldrà que accepti que aquest servei serà gestionat per tercers (una altra empresa especialitzada en aquest tipus de gestions).

8.2 Holdsport.dk no és responsable de cap incidència relacionada amb els pagaments o cobraments de les activitats.

Holdsports establirà el canal de comunicació amb el servei de gestió econòmica amb les degudes garanties de seguretat, integritat i confidencialitat.

9 LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

9.1 L’eina Equipsport.cat es proporciona en les condicions que l’usuari la pot trobar a la següent web: www.equipsport.cat. Holdsport.dk ens esforcem per garantir que el servei estigui disponible en tot moment. No obstant això, Holdsport.dk no es fa responsable de la no disponibilitat temporal d’Equipsport causada per una avaria, fallada del sistema o similar, tot i que Holdsport.dk vetllarà per a que això no succeeixi no pot garantir al 100% que en algun moment es pugui produir una avaria.

9.2 Ús d’Equipsport.cat corre per compte i responsabilitat de l'usuari i sota el seu propi risc. Holdsport.dk no serà en cap cas responsable del mal ús d’Equipsport.cat per part de l’usuari.

9.3 Holdsport.dk no és responsable de l'exactitud o integritat de la informació continguda en Equipsport.cat, i no és de cap manera responsable de qualsevol pèrdua derivada de mals usos o omissions realitzades pels clubs i equips en relació amb la informació introduïa a Equipsport.cat sobre els mateixos. A més Holdsport.dk no es fa responsable de les dades , la informació, etc., que es mostri als llocs d’internet que els clubs i/o equips hagin enllaçat amb Equipsport.cat per mitjà de la creació de links des dels seus entorns.

9.4 Holdsport.dk no serà en cap cas responsable per danys indirectes, danys conseqüencials , pèrdua de beneficis , interrupció del negoci de l’usuari , pèrdua de dades o altres pèrdues incorregudes per vostè com un usuari Equipsport.cat o per un tercer.

9.5 Si Holdsport.dk malgrat les anteriors limitacions de responsabilitat és declarat responsable d’algun tipus de dany, la indemnització per aquests no serà mai superior a la quantitat que vostè hagi abonat com a usuari d’Equipsport.cat en els 6 mesos anteriors als danys causats. No obstant això, la indemnització no serà mai superior a 135 euros.

10 MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

10.1 Holdsport.dk té el dret de modificar aquestes condicions d’ús en qualsevol moment. Si Holdsport.dk realitza canvis en les condicions d'ús, els usuaris seran informats d’aquest fet per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari en el moment de la creació del seu compte i/o en el moment de l’inici de sessió hauran d’acceptar les noves condicions.

10.2 Si vostè no accepta l’ocasional modificació de les condicions d’ús, en el cas que aquesta es produís no li seria permès seguir utilitzant l’eina Equipsport.cat .

11 MODIFICACIONS EN ELS SERVEIS

11.1 Holdsport.dk té dret a fer canvis i millores en l’eina equipsport.cat en qualsevol moment, inclosa la possibilitat d’afegir funcionalitats a l’eina o d’eliminar-ne alguna altra sense cap tipus de responsabilitat .

11.2 Holdsport.dk comunicarà a l’usuari per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari en el moment de la creació del seu compte i/o en el moment de l’inici de sessió qualsevol canvi que es consideri que pugui tenir un efecte advers significatiu en els usuaris.

12 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

12.1 Qualsevol conflicte que es pugui generar entre vostè i l’empresa Holdsport.dk s’haurà de solucionar, en la mesura del possible, per mitjà del diàleg i de manera amistosa.

12.2 Si un conflicte entre vostè i Holdsport.dk no se soluciona de manera amistosa, aquesta haurà de seguir els tràmits i procediments que marca la legislació danesa pels tribunals danesos ordinaris. En la mesura que la llei aplicable de l’estat de Dinamarca es pugui aplicar per tal de solucionar aquest conflicte, la demanda es presentarà al tribunal de la ciutat d'Aarhus.

13 VERSIÓ

Aquestes són les condicions d’ús per a la versió d’Equipsport 1.00 de 26 de setembre de 2013.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1 Aquesta política de privacitat s’aplica al tractament de les seves dades personals a Equipsport.cat.

1.2 Per a continuar l'ús de l’eina Equisport.cat cal que vostè accepti la política de privacitat i doni el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals. Si no accepta la política de privacitat, vostè ha de deixar d'utilitzar immediatament l’eina Equipsport.cat.

1.3 Si vostè és menor de 14 anys, vostè ha de tenir l'aprovació del seu pare o mare quan accepti aquesta política de privacitat. Holdsport.dk entendrà que sempre que un usuari menor de 14 anys accepti la política de privacitat ho estarà fent sota la supervisió del pare, mare o tutor.

1.4 Les dades personals tractades per Holdsport.dk estan protegides per la llei danesa sobre tractament de dades de caràcter personal. La protecció de dades danesa supervisa tota l'assistència coberta per la Llei de Processament de Dades de Caràcter Personal. Consultar: www.datatilsynet.dk. Dinamarca, com a estat membre de la Unió Europea compleix tots els estàndards sobre protecció de dades de caràcter personal que exigeix la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades

1.5 Cal que tingui present que la nostra política de privacitat estarà sempre disponible a la part inferior del nostre web: www.equipsport.cat

2 TRACTAMENT DE DADES

2.1 L’empresa Holdsport.dk Limited és responsable de la gestió i protecció de les dades de caràcter personal que vostè introdueix a l’eina Equipsport.cat. Vostè es pot posar en contacte amb l’empresa Holdsport.dk Limited a l’adreça facilitada a l’apartat 2.2 de les condicions d’ús presentades en aquest document si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (veure 7).

3 PROCESSAMENT DE DADES

3.1 En el sentit que Holdsport.dk gestiona dades personals en el seu nom, és considerat com processador de dades . En aquests casos , Holdsport.dk només gestiona les dades seguint les seves instruccions

3.2 Holdsport.dk ha de prendre mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les dades contra la seva destrucció accidental o il·lícita , la pèrdua o alteració i contra la seva divulgació no autoritzada , el seu mal ús o qualsevol altre violació de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Holdsport.dk haurà d’informar-lo suficientment, si vostè així ho sol·licita, per tal que vostè es pugui assegurar que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives pertinents per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal.

4 FINALITAT

4.1 La finalitat del tractament de la seva informació és garantir la utilització de l’eina Equipsport.cat en les condicions òptimes per a vostè. A més, també perseguim l’objectiu de facilitar una gestió senzilla i eficaç als entrenadors de l’equip que vostè formi part o als administradors (junta) del club del qual vostè formi part.

4.2 La teva informació serà utilitzada per a l’elaboració d’estadístiques que ens ajuden a conèixer el nostre perfil d’usuaris i per a elaborar campanyes de màrqueting en les quals la publicitat que t’arribi via Equipsport.cat sigui el màxim de respectuosa i adaptada als seus gustos com a consumidor.

5 RECOPILACIÓ DE DADES

5.1 Per tal de crear un equip a Equipsport.cat es durà a terme una recollida de dades personals seves. Aquestes poden ser introduïdes per vostè o pel seu entrenador. Les dades mínimes necessàries per a crear un equip són: nom, cognom i adreça de correu electrònic. També es poden introduir les següents dades: telèfon mòbil, número de telèfon , data de naixement i adreça.

5.2 Vostè sempre té l'oportunitat de corregir la seva informació a Equipsport.cat. Consulti la secció 7.2.

6 PUBLICACIÓ D’IMATGES

6.1 Si vostè publica fotos d'altres jugadors o de partits a Internet caldrà que vostè disposi del consentiment necessari per a fer-ho de conformitat amb la legislació aplicable, incloent els requisits de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

7 ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ

7.1 Com a usuari d’Equipsport.cat vostè té el dret a accedir a la seva informació personal tractada per Holdsport.dk. A més, vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal. Holdsport.dk no gestiona cap informació personal seva addicional a la que vostè mateix pot consultar al seu compte d’usuari.

7.2 Si vostè troba que les seves dades personals que apareixen a l’eina Equipsport.cat són incorrectes o enganyoses, vostè mateix pot fer la correcció de les mateixes des del seu compte d’usuari. Si per qualsevol motiu vostè no es capaç de fer-ho es pot posar en contacte amb Holdsport.dk a l’adreça facilitada a la secció 2.2 de les condicions d’ús presentades en aquest document.

7.3 Qualsevol comunicació per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals s’efectuarà a Holdsport.dk a l’adreça indicada a la secció 2.2 de les condicions d’ús presentades en aquest document.

8 ELIMINACIÓ

8.1 Vostè pot fer en qualsevol moment l'eliminació del seu compte d'usuari a Equipsport.cat llevat de les excepcions exposades a la secció 4 de les Condicions d'ús presentades en aquest document.

8.2 Si s'elimina el seu compte d’usuari, totes les seves dades de caràcter personal que hi figuren també seran eliminades.

9 MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE PRIVACITAT

9.1 Holdsport.dk té el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment. Si Holdsport.dk realitza canvis en aquesta política de privacitat, els usuaris seran informats d’aquest fet per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari en el moment de la creació del seu compte.

9.2 Si vostè no accepta l’ocasional modificació de la política de privacitat, en el cas que aquesta es produís, no li serà permès seguir utilitzant l’eina Equipsport.cat .

10 COOKIES

10.1 Aquesta web: Equipsport.cat cookies amb els següents propòsits:

 • Funcions tècniques que ens permeten recordar les teves preferències.
 • Per mesurar el tràfic: ens permeten saber quantes persones visiten la nostra web i poder presentar aquestes dades als nostres anunciants, complint així els estàndards d'aquest sector.
 • Publicitat feta a mida: ens permeten conèixer quantes vegades es mostra un anunci a una mateixa persona. També coneixem a quins anuncis fas clic per tal de mostrar-te només publicitat relacionada amb allò que realment t'interessa.

Què són les cookies? quant de temps duren? Com s'esborren?

10.2 Aquest lloc web utilitza les cookies pels objectius mencionats anteriorment. Una cookie és un arxiu de text emmagatzemat en el navegador i, que ens permet reconèixer el teu ordinador en següents visites. No hi ha informació personal emmagatzemada a les cookies que nosaltres utilitzem i no poden contenir cap virus. Una cookie és un fitxer que conté una petita informació que és enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l'usuari . D'aquesta manera , el lloc web pot recollir certes dades i informacions sobre la navegació de l' usuari per així poder optimitzar la navegació i oferir serveis complementaris , com ara publicitat , que complementen l'experiència de navegació

10.2.1- Quant de temps queda emmagatzemada una cookie? Les cookies s'eliminen després d'un determinat nombre de mesos (pot variar), però es renoven amb cada visita.

10.2.2- Per esborrar cookies consulta aquesta informació:

Com desinstal·lar les galetes o rebutjar –les en el teu navegador?

Tots els navegadors actuals permeten canviar la configuració de les cookies. Aquests ajustaments normalment es troben a les 'opcions' o 'Preferències' del menú del navegador. El que segueix a continuació és una petita ajuda sobre com actuar en cada navegador (únicament s'inclouen navegadors majorment reconeguts).

 • Internet Explorer : Eines - > Opcions d'Internet - > Privacitat - > Configuració .
 • Per a més informació , pots consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador .
 • Firefox: Eines - > Opcions - > Privacitat - > Historial - > Configuració Personalitzada .
 • Per a més informació , pots consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador
 • Chrome: Configuració - > Mostra opcions avançades - > Privacitat - > Configuració de contingut.
 • Per a més informació , pots consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador
 • Safari: Preferències - > Seguretat .

Per a més informació , pots consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador

Que passa si desinstal·la o esborra les cookies

Algunes característiques interactives dels serveis quedaran deshabilitades com , per exemple, romandre identificat o mantenir les compres al " carret de la compra". Tampoc se't mostraran, un cop abandonis la nostra pàgina , anuncis relacionats amb els productes que vas visitar .

10.2.3- Com puc evitar les cookies? Les puc bloquear?

Consulta les instruccions aquí: http://minecookies.org/cookiehandtering.

10.2.4- Per a què utilitzem les cookies a la nostra web?

Entre la informació que emmagatzemen aquestes cookies es troben: dades de sessió ( login i password ) , dades relatives a la cistella de la compra ( en llocs i- commerce) o dades referents a la navegació intrínseca en un lloc web ( pàgines visitades , opcions seleccionades ... etc )

Les cookies utlitzen la informació que guarden , per personalitzar la navegació de l'usuari, per exemple, per recordar el seu login i password automàticament obtenint d'aquesta manera una navegació més ràpida i fluida .

Les utilitzem per a elaborar les estadístiques sobre el nombre d'usuaris, així com informació sobre el sexe, l'edat, la geografia i els interessos dels nostres usuaris per personalitzar el contingut i la publicitat.

En funció de l'objectiu que tinguin les cookies també podem parlar de:

 • Cookies de rendiment , registren les opcions referents a ajustos multimèdia o la informació sobre els productes a la teva cistella de la compra .
 • Cookies de geo-localització , obtenen la localització geogràfica de l' ordinador de l' usuari de forma totalment anònima per adaptar la navegació a cada zona .
 • Cookies d'anàlisi, analitzen la navegació , pàgines visitades , durada de la visita , clics ... etc.
 • Cookies depublicitat, utilitzades per proveïdors Administració servers per mostrar anuncis comercials relacionats amb la teva navegació. Cada proveïdor d'aquests serveis, té la seva pròpia política de privacitat.

Què passa si acceptes les cookies?

Si tens les cookies activades en el teu navegador a Holdsport.dk utilitzarem aquesta informació per millorar la teva experiència de navegació a través del nostre lloc . Per exemple , el sistema recordarà per si sol el teu login i password, per evitar teclejar cada vegada que entris a www.equipsport.cat. També ens servirà per mostrar anuncis i publicitat complementària amb el teu navegació .

10.2.5 Google Analytics: La nostra web utilitza les cookies de Google Analytics per mesurar el tràfic a la nostra web (ex: número d'usuaris mensuals). Pots desactivar les cookies de Google Analytics aquí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10.3- L'ús de la informació personal dels nostres usuaris mai es dóna a conèixer a tercers, tret que tu ens expressis el teu consentiment. A més, mai recollim més informació personal de la que necessitem per a que les funcions del nostre programa estiguin operatives (Ex: l'entrenador ha de poder enviar notificacions a l’App i correus electrònics als seus jugadors).

A Holdsport.dk estudiem la informació i realitzem anàlisi i estudis adreçats a poder millorar el programa. En relació a la publicitat utilitzem les cookies per tal que la publicitat del programa sigui respectuosa i s'adapti al màxim als teus interessos i aficions.

10.3.1 Dades personals: si vols accedir a la informació que tenim sobre tu a Holdsport.dk ho pots fer accedint al teu compte o posa’t en contacte amb nosaltres a la adreça que pots trobar a la secció 2.2 de les condicions d’ús que es presenten en aquest document. Tens el dret d'accés a les dades, de consulta, modificació i oposició al registre d'acord amb el que disposa la Llei de Privacitat.

10.3.2 Protecció de dades personals: la teva informació personal es manté segura i confidencial. Emmagatzemem la teva informació personal en sistemes informàtics amb accés limitat, situats en instal.lacions controlades, i la nostra seguretat es comprova amb regularitat (auditories) per determinar si la nostra informació de l'usuari es gestiona d'acord amb els protocols de seguretat per a la protecció dels teus drets com a usuari. No obstant això, amb l'ús d'internet és molt complicat garantir un 100% de seguretat en les dades i per tant cal que tinguis present que tu introdueixes les dades sota la teva responsabilitat. Cal que sàpigues que nosaltres prendrem tot tipus de mesures per protegir les teves dades personals: per exemple, un cop acomplert el propòsit pel qual et vam demanar les dades personals, les esborrarem. La informació personal no pot ser mai emmagatzemada durant més de 12 mesos després del seu ús. El ràpid desenvolupament d'internet implica que ens actualitzem constantment en el nostre tractament de les teves dades personals i ens reservem el dret de buscar el sistema d'emmagatzematge més segur per a protegir-les. En el cas que actualitzem els sistemes d'emmagatzematge no implicarà mai una pèrdua de dades de la informació de gestió del teu equip ni de cap dels seus membres. Si calgués fer algun canvi substancial t'ho notificarem amb un avís molt visible a la nostra pàgina web.

Si es dona el cas que la teva informació personal és incorrecta, tens el dret d'accés, modificació i/o eliminació. Tens el dret de presentar una queixa sobre el tractament de les teves dades personals. Hauràs de presentar la queixa davant del Departament d'Afers Polítics de Dinamarca, consulta la Llei de dades personals paràgraf § 58. 1

11 VERSIÓ

Aquesta és la política de privacitat per a la versió d’Equipsport 1.00 de 26 de setembre de 2013.

Preparats per començar?

Explora SportMember o crea un compte immediatament i comença a administrar el teu club. També ets més que benvingut a contactar-nos, ens encantaria ajudar-te a configurar el teu club.
Quant costa?
Quines necessitats té el teu club? Subscripció bàsica o PRO?
Detalls dels preus
Funcions
No hi ha dos clubs iguals. Les nostres característiques cobreixen les teves necessitats.
Funcions